48.

بیا تا بار دیگر گریستن را از سر بگیریم...برای آن چیزها که زندگی شان کرده ایم...برای چیزهایی که نتوانستیم تجربه کنیم...و برای چیزهایی که دیگر فرصت زندگی کردن شان را هرگز نخواهیم داشت.

 

"" اوغوز آتای ___ برگردان به فارسی: سیامک تقی زاده ""

/ 0 نظر / 6 بازدید