500.

دعوام نکنیدا

ولی این روزا خیلی دلم میخواد یه بار دیگه باهاش حرف بزنم. فقط یکباااار!!!!

این بی خبری محض کشنده ست.... میخوام فقط از حالش خبر داشته باشم... میخوام بدونم از زندگیش راضیه؟... هیچی ازش نمیدونم و این حالمو بد میکنه.... یعنی نمیشه فقط یه بار باهاش حرف بزنم؟؟ :(

/ 0 نظر / 17 بازدید