519.

تنها حسی که در این لحظه دارم اینه که تف تو این زندگی.

تو اون لحظه که چشمات پر اشک میشه و زور میزنی نریزه بیرون جلوی بقیه.

تو اون لحظه که نزدیکترین نزدیکانت مثل خار توی قلبت فرو میرن. مثل خاااااااااااااااااااار.

/ 0 نظر / 28 بازدید