76.

خسرو شکیبایی می گفت:

 

بعضی وقت ها یکی طوری می سوزونتت

که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن،

 

بعضی وقت ها یکی طوری خاموشت میکنه

که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن.

 

زمانه ایست که خیلی چیزها آنطوری که بود یا باید باشد نیست.

 

+ اونطوری که تو خاموشم کردی دیگه کسی نمیتونه روشنم کنه :)

میدونی، اصلا یه حالتی شده که از یه دوستی ساده هم میترسم، دیگه کشش هیچی رو ندارم :)

/ 0 نظر / 8 بازدید