463.

آنقدر همه چیزمان در هم پیچیده که معانی حرف ها و اعمال مان تغییر کرده است.
مثل وقتی که گورمان را گم می کنیم چرا که دوستش داریم.

سید محمد مرکبیان

 

+ خنده ی تلخ!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید