459.

باورم نمیشه تولدش هم اومد و رفت. چرا انقدر زود میگذره؟؟ وقتی به سرعت زمان فکر میکنم وحشت میکنم.خیلی لحظه ها یادم میاد که قلبا حس میکنم دیروز بودن ولی واقعیت اینه که چند سال ازشون گذشته. دلم میخواد فرار و کنم جایی قایم بشم که جادوگر زمان دستش بهم نرسه و من آروم باشم.

/ 0 نظر / 26 بازدید