3.

ساعت 12.20 دقیقه ی شبه و من هشت صبح فردا امتحان دارم... 250 صفحه جزوه ی سخت و سنگین که تا این لحظه یک خطش هم نخوندم! فکرت نمیذاره تمرکز کنم، همش تو ذهنم پرسه میزنی، یهو به خودم میام و میبینم کلی وقت گذشته و من تو خیالاتم بودم! کاش میشد بهت اسمس بدم و بگم علیشاه، این وزیر اعظم دچار تنبلی شده و تو بگی که تا صبح باهام بیدار میمونی تا درس بخونم....

/ 0 نظر / 7 بازدید