449.

از سر کار جدید که برمیگردم دستام بوی نوزاد میده. نفسهای عمیق میکشم و از بوش کلی خوشم میاد.

هرکی منو میشناسه میدونه من حسود نیستم حتی یکذره.

ولی امشب بوی نوزاد منو یاد این انداخت که اون هروقت اراده کنه مادر میشه، مادر یه فسقلی که تو پدرشی.

"تو پدرشی" !!!!!!!!!!!

یه کم حسودی کردم. یه کمممممممممم فقط !!!!! :|

/ 0 نظر / 26 بازدید