476.

تو دلم خالی شده... نمیدونم چرا یه دفعه.... خالی خالی شدم..... 

این روزا زیاد میرم تو خودم... ولی هیچی پیدا نمیکنم.... حس میکنم لب یه پرتگاه ایستادم که تهش معلوم نیست!

دلم خالیه....روحم خالیه.... هرچی فکر میکنم واژه ای بهتر از خالی پیدا نمیکنم برای توصیف حالم!!!

 

واقعا برای چه باید می گریستم؟؟!!!

/ 0 نظر / 25 بازدید