483.

سخت ترین زمانها تو دوران فراموشی اون لحظاتیه که اصلا یادش نیستی ، تو یه جای جدیدی ، با آدمهای جدید ، بعد یهو یکی اون وسط مثل اون میخنده مثلا !!! انقدر دلتنگ میشی که دلت میخواد از تمام اون جدیدهای لعنتی فرار کنی و فقط خودشو پیدا کنی و تو بغلش گم بشی ، حتی برای یک لحظه.

/ 0 نظر / 28 بازدید