502.

همینطور که رو تختم دراز کشیدم داشتم به این فکر میکردم که چقدر خوابم میاد و چقدر اتاقم شبیه مناطق زلزله زدست و چقدر خوبه که فردا که خونه ام همت کنم و اتاق تکونی کنم و .. و مستقیما بعد این فکر نگاهم سر خورد رو جعبه ی کادوی علیرضا که توش پر یادگاریه و بالای کمد روبروی تختمه.

 

من: نه!! یعنی بندازمشون دور؟؟؟

خودم: پس چه خونه تکونی میخوای بکنی؟ پس چی شد آخر اسفند و سال نو و تصمیمات جدید و ...؟

من: نه!!!! خب چرا آخه :((((

خودم: جم کن خودتو باووووو :|

من: عصاب نداریا :/

/ 0 نظر / 26 بازدید