462.

معده م درد میکنه. فردا امتحان دارم و هیچی بلد نیستم. جزوه م مثل جیگر زلیخا پهنه جلوم و همینطور که زانومو بغل گرفتم مثل یک چهارپای مظلوم بهش خیره شدم. یعنی حاضرم هرکاری کنم ولی فردا امتحان ندم :((((

نه حس درس خوندن درم نه چیزی میفهمم از چیزی که میخونم. اه اه چه شب گندی.

/ 0 نظر / 29 بازدید