63.

خدا این پلی لیست رو از من نگیره! :)

داشتم ظرف میشستم که آهنگ زندگی ادامه داره پلی شد! زندگی ادامه داره سعید مدرس

فکر کنم اولین بار این آهنگ رو تو لپ تاپ تو شنیدم. اون شب که داشتم آهنگارو واسه خودم رایت میکردم. پلی که شد قلبم تند میزد!

 هوا هم که برفیه! میدونی یاد چه روزی افتادم؟ زمستون دو یا سه سال پیش! من امتحان فیزیولوژی جانوری داشتم و قد هویج بارم نبود! جمعه بود! صبح اومدی دنبالم که باهم بریم کتابخونه درس بخونیم! اون روزم هوا همینطور سرد و یخزده بود! رفتیم کتابخونه پارک ساعی که رامون ندادن! بعد رفتیم کتابخونه هه تو نیاوران! هنوز تصویر درختای خیابون ولیعصر تو اون روز یادمه. از سوپریه رفتی خرت و پرت خریدی!

یادته تو کتابخونه جا نبود، بعدش تو قسمت پسرونه یه صندلی خالی شده بود تو گذاشتی رو کولت اومدی دادی به من؟ نگاه حسودانه ی دخترا رو یادم نمیره :))) چقد حال کردم اون روز. درسمونم خوندیم. چقدددد خوب بود. خیلی دلتنگم خیلی.

/ 0 نظر / 10 بازدید