46.

خیلی خسته م... دیشب که نخوابیدم تقریبا، پریشبم تا خوابم میبرد توهم میزدم که تو مسنجر بهم پی ام دادی، بلند میشدم :)

دلم میخواد بخوابم، یه خواب طووووولانی و بدون خواب دیدن. مثل بیهوشی. کاش درد دست و معده م بذاره بخوابم، کاش توهمات و خوابای پریشون بذارن بخوابم.....دلم خواب میخواد.....

/ 0 نظر / 6 بازدید