498.

یک کاغذ سفید را هر چقدر هم سفید و تمیز باشد

کسی قاب نمی گیرد برای ماندگاری.

باید حرفی برای گفتن داشت....

فریدون فرخزاد

 

+ بعد از خوندن این جمله یاد خودم افتادم راستش!!! شاید تا پارسال یک کاغذ سفید بودم. این روزا خیلی غصه میخوردم که چرا اون سفیدی و پاکی رو با دست خودم خط خطی کردم. ولی این جمله آرومم کرد. آره تا قبل از تجربه هایی که پیدا کردم یه کاغذ سفید بودم ولی حرفی برای گفتن نداشتم. حالا خیلی حرفها دارم. شاید خط خورده و مچاله شده باشم ولی چیزی برای گفتن دارم. نه فقط برای گفتن به دیگران. حتی برای گفتن به خودم. این ارزشمنده فکر کنم.

/ 0 نظر / 17 بازدید