474.

فراز و نشیب بیابان عشق دام بلاست

کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد

 

تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز

هزار بازی ازین طرفه تر بر انگیزد

 

بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ

که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد

 

حافظ

/ 0 نظر / 32 بازدید