26.

باورت میشه تا امروز نفهمیده بودم این آهنگ به این شادی تا چه حد میتونه ناراحت کننده و گریه آور باشه!!!!!!

 

دارم از تو دووور میشم...داره تنها میشه قلبم

میدونم نبودن تووو...جونمو میگیره کم کم

چیزی از تنم نمونده...بعد دل شکستن تووو

یه اتاق ساکت و سرررد...منو فکر رفتن تو...منو فکر رفتن تووو

دوست دارممم 

دوست دارم هنوووز عشق منی...میدونم منو از یاد میبری

بهونه ی نفس کشیدنم تووویی...

دوست دارم تو قلب من فقط تویی

دوست دارمممم

................

/ 0 نظر / 8 بازدید