10.

امشب خونه مامانی هستیم. تصمیم دارم دم نماز صبح بیا اطراف خونتون!!! یعنی واسه نماز صبح میری مسجد؟؟ علیشاه عزیزم لطفا فردا برای نماز صبحت برو مسجد تا خیال من راحت بشه و بفهمم ازدواج نکردی و خونه خودتونی!!!! خدایا اگر علیرضا اینجاست یه کاری کن من صبح ببینمش!! خدااااااا

/ 0 نظر / 7 بازدید