56.

اگه از من بپرسید خوابُ بیشتر دوست داری یا بیداری ؟

حتماً میگم خواب. خواب چیزه عجیبیه، واقعاً خوبه، اصن یه جوریه، انگار

هم هستی هم نیستی.

این بی فکری و بی وزنیه تو خوابُ که چیزی از دورو وَرت نمیفهمی رو با هیچی تو دنیا عوض نمیکنم.

ولی کاریش نمیشه کرد. باید بیدار شیم.

مشکله منم همیشه ...... درست از همین جا شروع میشه.

وقتی چشامو باز میکنم، وقتی متوجه میشم هنوز زندم، دوباره تنهام.

مجبورم ادامه بدمو چیزی ام راضیم نمیکنه، حتی کار هر روزه ای که انتظارمو میکشه و یه وقتی عاشقش بودم.

_____________

 

رضا عطاران / خوابم میاد 

/ 0 نظر / 8 بازدید