80.

شدیدا نیاز به کمک دارم :(

خیلی دلم میخواد آدرس اینجارو برات آف بذارم، دلم میخواد این آخرین شانسم باشه که تو بخونیم، نمیدونم، نمیدونم، حتی نمیدونم آف هامو میبینی باز یا نه....نمیدونم اینکارو بکنم یا نه :(((((

میدونم احمقانه ست که راجب مردی که ازدواج کرده این فکرو کنم، شاید دور از اخلاق باشه، ولی هنوز ته دلم امیدوارم که برگردی!! به هرکی دروغ بگم خودمو که نمیتونم گول بزنم.

/ 0 نظر / 7 بازدید