55.

همیشه خوب خداحافظی کنید! گاهی همه چیز آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که فرصتی برای یک خداحافظی خوب پیدا نمیکنید ! گاهی جای بوسه‌ای که هنگام خداحافظی نکرده‌اید، تا ابد درد می‌کند.... باور کنید...

 

تو این دوساله خیلی دلگیر بودم از اینکه اون بار آخر که همو دیدیم با ناراحتی و دلخوری از هم جدا شدیم. الان حداقل خوشحالم که این بار خوب خدافظی کردیم، باز بهم خندیدیم و تو باز دنبال ماشینم اومدی تا برسم.ولی امروز فکر کردم که چرا بوست نکردم؟ موقع خدافظی؟ اون لحظه به فکرم نرسید، ولی اگرم می رسید فکر کنم روم نمیشد. اما الان که فکرشو میکنم می بینم جای تمام بوسه هایی که نکردمت درد میکنه، خیلی درد میکنه!

/ 0 نظر / 5 بازدید