488.

بابا لنگ دراز عزیزم
تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم
وقتی می فهمی و میرانی ام چیزی درون دلم فرو می ریزد ...
چیزی شبیه غرور !

بابا لنگ دراز عزیزم
لطفا گاهی خودت را به نفهمیدن بزن و بگذار دوستت بدارم
بعد از تو هیچکس الفبای روح و خطوط قلبم را نخواهد خواند
نمی گذارم .. نمی خواهم

بابا لنگ دراز من
همین که هستی دوستت دارم
حتی سایه ات را که هرگز به آن نمی رسم ...

 

جین وبستر | بابا لنگ دراز

/ 0 نظر / 28 بازدید