514.

پیش میاد آدم از یک رابطه چند ماهه یا چند ساله بیرون بیاد ، بعضی مراجعین داشته ام که اعلام اتمام رابطه بهشون ، بعد مثلا دو سال برو بیا و ...، با یک sms بوده !!! جراحت اتمام رابطه به کنار ، زخم این تحقیر ، این ignore تا مدتها رو روان طرف مونده. رابطه را باید رودر رو رفت و حرف زد و تمام کرد .

دکتر علیرضا شیری

/ 0 نظر / 25 بازدید