454.

دیشب خوابتو دیدم...داشتیم یه بازی میکردیم تو یه جایی که زمینش خیس بود... میدوییدیم... یهو پات پیچ خورد... سراسیمه اومدم کنارت و مچ پاتو گرفتم... تو چشمات درد داشتی ولی میخندیدی... بیدار شدم... موبایلم زنگ خورد... شماره رو نمیشناختم.... 

+بله؟

سلام مهرک خوبی؟

+مرسی....شما؟

من علیرضام.خوبی؟

+!!!!!!!!!!! علیرضاااایی؟؟ علیرضا؟؟؟ !!!!!!! خوبم؟؟؟ ها!!! تو خوبی؟؟؟؟!!!!!

آره دیگه.... مگه شمارمو نداشتی؟؟ علیرضای ....!!!

+اوووه اون علیرضا :| شناختم شناختم :/

بعدش بغض و فحش و لعنت توی دلم... بخدا صداش صدای تو بود :((((

/ 0 نظر / 22 بازدید