530.

راجب قدرت فکر زیاد خوندم ولی هیچوقت خودم لمسش نکرده بودم تا زمانی که قاطعانه تصمیم گرفتم تورو رها کنم. اونجا بود که متوجه شدم دست کشیدن از یک فکر چقدر میتونه سخت و دشوار باشه. "یک فکر" چیزی که قبلا فکر میکردم فقط یه تصویر ذهنیه و همین. ولی درست از وقتی که تصمیم گرفتم رهاش کنم متوجه شدم چطور بهش وابسته م.

ولی رهاش میکنم. بالاخره میتونم. باید از این رنج خلاص بشم.

/ 0 نظر / 39 بازدید