460.

برایش نوشتم عزیزم برگرد
برایش نوشتم حال بد بهانه است
بیا و خرابی‌ دنیای مرا ببین
نوشتم نمی‌‌خواهم بدانم چه اتفاقی‌ افتاده
برایت خواهم گفت از اتفاقاتی که هنوز نیفتاده
برایش نوشتم من انتظار میکشم به سبک خودم
همانی که تو غرور میخوانی‌‌اش و من سکوت
برایش نوشتم نگذار سادگی‌ کودکانه من به بلوغ زودرس برسد
نگذار صداقتم زود بمیرد
برایش نوشتم
کسی‌ این نامه را برایت می نویسد که هنوز شبیه خودش است
بازگرد تا دیر نشده
برایش نوشتم جواب لازم نیست
هنوز حس ما گرم است
برگرد عزیزم
برگرد..

 

نیکی فیروزکوهی

/ 0 نظر / 37 بازدید