452.

دو شبه ساعت سه و نیم چهار صبح خود به خود بیدار میشم. تو همین حال خوابالوم با خدا راجبت حرف مبزنم و اون صبورانه گوش میده. انقدر گوش میده تا دوباره چشمام بسته میشه و میخوابم.

/ 0 نظر / 29 بازدید