25.

الان که فکرشو میکنم میبینم در واقع چیزی عوض نشده. من همیشه تو زندگیم چیزایی که دوست داشتم رو از دست دادم. همیشه سعی کردم آدم خوبه باشم و همیشه هم باختم. ولی تو عزیزترین چیزی بودی که داشتم.برام مثل نفس بودی. حالا تو رفتی، من دیگه مردم. مرده.

/ 0 نظر / 7 بازدید